Služby

čo ponúkame ...

Zemné a výkopové práce

R

Výkopy základov

príprava a vyrovnávanie pozemkov na výstavbu.

R

Výkopové práce pre inžinierske siete

prípojky, vodu, plyn, elektrinu a kanalizáciu.

R

Výkopy jám

pre bazény, pivnice, žumpy, búracie práce.

R

Úprava pozemku

teréne úpravy, planírovanie a svahovanie pozemkov.

Výstavba platní

R

Základové dosky

rodinných domov, garáži a drevených stavieb.

R

Zabezpečujeme

Vytýčenie stavby geodetom, výkopové práce,
armovanie základových pásov a ich betonáž, uloženie, armovanie a betonáž DT. Zavážka a hutnenie zásypu, armovanie a betonáž základovej dosky.

Nákladná doprava

R

Dovoz a odvoz

štrk, piesok, osievaná zemina, ornica, makadam, kamenná drť, kameň, suchý betón a iné maloobjemovými kontajnermi hakovymi kontajnermi do objemu 36m3.

R

Ponúkame aj

možnosť naloženia kontajnera z bytov alebo z pozemkov.